• Wymienione tutaj zarejestrowane znaki towarowe stanowią niezbędne odniesienie do przedmiotu usługi.
  •  Na wykonaną pracę udzielamy 6 - 12 - 24 miesięcznej gwarancji. W przypadku wystąpienia wady objętej niniejszą gwarancją i uznanej przez nas za taką, naprawimy lub wymienimy dowolne części zamienne według naszego uznania lub naprawimy niewłaściwą naprawę. Dalsze prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem są wykluczone. Niniejsza gwarancja wyklucza normalne zużycie i uszkodzenia wynikające z wypadków lub braku opieki, a także naturalne oznaki starzenia. Podobnie roszczenie gwarancyjne wygasa w przypadku oczywistych uszkodzeń fizycznych (uderzenia, wgniecenia, uszkodzenie szyby itp.) Gwarancja traci ważność w przypadku interwencji osób, które  nie są do tego upoważnione.
  • Twój zegarek jest przechowywany w odpowiednich i bezpiecznych sejfach. Każdy zegarek jest zamknięty na noc.